CHKO Blaník

Byli jste tady?
Ohodnoťte prosím výlet pro ostatní. Děkujeme.
40.00 km
Přibližná délka pěší trasy od areálu

Chráněná krajinná oblast Blaník je nejmenší chráněnou krajinou oblastí České republiky. Vyhlášena byla v roce 1981. Její rozloha je 40,31 kilometrů čtverečních. Ústřední dominantou celé oblasti je památná hora Blaník. Hora Blaník je známa jako významná česká hora opředená starobylými pověstmi o blanických rytířích, kteří v hoře odpočívají a čekají na den, kdy bude zemi nejhůře, aby vyjeli a zem zachránili.
Celé CHKO dominují vrcholy Velkého Blaníku (638 m n. m.) a Malého Blaníku (580 m n. m.). Dalšími významnými vrcholy jsou Křížovská hůra (580 m n. m.) a Býkovická hůrka (562 m n. m.).
Ze savců, kterých v CHKO žije asi čtyřicet druhů, je vzácný netopýr černý a netopýr velký. Z ptáků například křepelka polní, ledňáček říční či moták pochop. Z plazů se zde například vyskytuje zmije obecná a z obojživelníků čolek obecný, kuňka obecná, rosnička zelená, blatnice skvrnitá, či skokan ostronohý.
Ze skupiny hmyzu se zde vyskytuje například mandelinka, nebo střevlík. Můžeme zde spatřit také vážkya více než 200 druhů pavouků. Z vodních plžů stojí za zmínku například velevrubové, kružníci severní, kteří jsou v červené knize ohrožených druhů, a hrachovka obrácená.
CHKO Blaník je bohatá na rostliny z vodního a bažinatého prostředí, ale také lučního. Roste zde například ostřice, či ptačinec bahenní, nebo také prstnatec májový a lilie zlatohlávek.