Klášter Sázava

Byli jste tady?
Ohodnoťte prosím výlet pro ostatní. Děkujeme.
8.00 km
Přibližná délka pěší trasy od areálu

Sázavský klášter byl založen roku 1032 a jedná se tak o jeden z nejstarších benediktinských klášterů v Čechách. Zakladatelem byl svatým Prokop,s nímž se spojuje obrovské množství zázraků, které se děly za jeho pozemského života i po jeho smrti až dodnes. Sázavský klášter byl místem kde svatý Prokop žil i zemřel. Traduje se, že v zdech samotného kláštera došlo k mnoha zázrakům, proto se klášter stal poutním místem. Nejen samotný klášter, ale i jeho okolí je spojeno s tímto světcem: studánky a další přírodní i kulturní místa, jakými je například Prokopova-Čertova brázda s křížovou cestou, Votočnice a kapličky).
Prohlídková trasa s průvodcem zahrnuje severní zahradu se základy románského kostela zasvěceného svatému Kříži již v roce 1070 a prostor před dnešním kostelem s gotickou monumentální architekturou nikdy nedostavěného chrámu Panny Marie a sv. Jana Křtitele ze 14. století.
Prohlídková trasa Vás dále zavede do barokního kostela svatého Prokopa a krypty pod ním, kde je uložena svatá relikvie z jeho těla. Gotickou kaplí Panny Marie s lidovými obrazy projdete do budovy bývalé klausury (obydlí mnichů). poté následuje expozice "Staroslověnská Sázava" se spoustou středověkých rukopisů ve slovanském, latinském i českém jazyce a archeologickými nálezy z prostředí Sázavského kláštera.

Klášter je otevřen od května do září od úterý do neděle. V pondělí je objekt uzavřen. Mimo tyto měsíce je návštěva možná pouze po předchozí domluvě. Vstupné činí 70 Kč, snížené vstupné 45 Kč.