Rataje nad Sázavou

Byli jste tady?
Ohodnoťte prosím výlet pro ostatní. Děkujeme.
8.00 km
Přibližná délka pěší trasy od areálu

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1289. Ve 14. století, kdy Rataje patřily pánům z Lipé, vznikl na konci obce Přední hrad, poprvé zmiňovaný roku 1346. V polovině 16. století byl hrad přestavěn v renesančním slohu. V 17. století došlo k další, tentokrát raně barokní přestavbě na zámek. Nejednalo se ovšem o jediný hrad v obci, ve 14. století zde byl vystavěn hrad Pirkštejn, který byl ale v roce 1724 zčásti přestavěn na faru.
Ratajský zámek, původně Přední hrad, tvoří dnes tři křídla: severní, původně gotické, jižní renesanční a západní barokové. Při barokní dostavbě byla přestavěna i obě starší křídla, okna dostala výrazné pískovcové suprafenestry a budova mohutný portál z roku 1675. V nádvoří jsou barokní arkády, zčásti s uzavřenou arkádovou chodbou v patře. V zámku dnes sídlí obecní úřad, pošta a Muzeum středního Posázaví.Zámek je otevřen veřejnosti vždy od května do září, kdy se zde konají komentované prohlídky vždy od úterý do neděle. Plné vstupné činí 80 Kč a snížené 40 Kč.
V Ratajích nad Sázavou se také nachází Kostel svatého Matouše z let 1675-1691. Jedná se obdélnou stavbu s valenou klenbou, půlkruhovým presbytářem a kaplí na severní straně. Kostel je zařízen v původním raně barokním stylu včetně hlavního a bočního oltáře, mramorového sanktuária a cínové křtitelnice z roku 1685.